O konferencji

DZIECKO I "JĘZYK WCZESNEJ EDUKACJI"

Od Korczaka do Kulmowej

Korczak i Kulmowa

PIERWSZA CZĘŚĆ

OBRADY PLENARNE

prof. dr hab. Jan Miodek

„Moje językowe spotkania z Joanną Kulmową”

Zbyszko Melosik

prof. dr hab. Zbyszko Melosik

„Dzieciństwo – język - globalizacja”

Agnieszka Cybal Michalska

prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

„Twórczość literacka świadectwem nieobojętności. O pedagogicznym 'wycieniowaniu, dzieł Janusza Korczaka”

prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik

„Pippi Langstrumpf: język dzieciństwa i emancypacji”

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US

„Dziecko w roli procesowej świadka w sprawach cywilnych”

dr hab. Anna Murawska, prof. US

„Siła języka. Jak uczyć dzieci nadziei?”

prof. dr hab. Katarzyna Krasoń

„Pomiędzy dziecięcym odkrywaniem a pedagogiczną perswazyjnością w sztuce narracyjnej. O filmie oczywistym i nieoczywistym edukacyjnie”

Urszula Szuścik

prof. dr hab. Urszula Szuścik

„Początki twórczości dziecięcej a dojrzała twórczość artystyczna – język twórczości plastycznej”

dr hab. Kinga Kuszak, prof. UAM

„Rozmowa o rozmowie - kompetencje metakomunikacyjne dzieci”

dr hab. Jolanta Andrzejewska, prof. UMCS

„Sytuacje edukacyjne zogniskowane na wspieraniu rozwoju kompetencji komunikacyjnych przedszkolaków”

dr hab. Irena Ramik-Mażewska prof. US

„Jak rozmawiać z dzieckiem o niepełnosprawności-psychoedukacyjna rola 'Bajek bez barier'”

ORAZ

prof. dr hab. Kesra Nermend

Oprowadzenie i wykład w Laboratorium Neuronauki Poznawczej

DRUGA CZĘŚĆ

PANELE TEMATYCZNE

W drugiej części konferencji specjaliści spotkają się w następujących zespołach problemowych:

01. Język dziecka i jego kompetencje komunikacyjne

02. Język teorii i historii wychowania

03. Język literatury i kultury dziecięcej

04. Język matematyki i informatyki

05. Język Janusza Korczaka i Joanny Kulmowej

06. Język edukacji społeczno-przyrodniczej i edukacji zdrowotnej

07. Język edukacji artystycznej

Konferencja dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu DOSKONAŁA NAUKA – wsparcie konferencji naukowych (DKN/SP/547378/2022)